هاستینزا شروع یک تجارت مطمئن!!!

17,000 تومان ماهانه

Ri1
فضای سرویس: 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 25 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 10 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

22,000 تومان ماهانه

Ri2
فضای سرویس: 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 55 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 20 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

44,000 تومان ماهانه

Ri3
فضای سرویس: 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 110 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 30 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

55,000 تومان ماهانه

Ri4
فضای سرویس: 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 220 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 40 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

96,000 تومان ماهانه

Ri5
فضای سرویس: 40 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 400 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 50 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

155,000 تومان ماهانه

Ri6
فضای سرویس: 80 گیگابایت
ترافیک ماهیانه: 600 گیگابایت
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: سی پنل
سرویس دهنده وب: آپاچی (بهینه شده)
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد هاست/سایت قابل تعریف: 75 عدد
آنتی ویروس/فایروال: دارد
قابلیت Oversell: دارد
بک آپ هفتگی: دارد
گواهی Ssl رایگان: دارد
آپتایم سرویس: 99%
گارانتی بازگشت وجه: 10 روز اول

طراحی و توسعه : هاستینزا