هاستینزا شروع یک تجارت مطمئن!!!

9,900 تومان ماهانه

WHi-1
فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 40 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

13,900 تومان ماهانه

WHi-2
فضا: 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 60 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

17,000 تومان ماهانه

WHi-3
فضا: 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 70 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

28,000 تومان ماهانه

WHi-4
فضا: 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

49,000 تومان ماهانه

WHi-5
فضا: 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 150 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

63,900 تومان ماهانه

WHi-6
فضا: 30000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت
وب سرور: LiteSpeed
کنترل پنل: cPanel
سیستم عامل: CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده: SSD
بکاپ گیری: هفتگی رایگان
سایر امکانات: نامحدود
تحویل: خودکار و آنی

طراحی و توسعه : هاستینزا